Інновації системи навчання

28.07.2014 15:24
 • використання модульно-рейтингової системи оцінювання досягнень ліцеїстів; 
 • вивчення непрофільних предметів посеместрово; 
 • читання предметів парами; 
 • введено модульні тижні наприкінці кожного семестру, під час яких учні пишуть семестрові контрольні роботи; 
 • введено поточний бал (у формі заліку); 
 • захист кожним учнем двох творчих  робіт за час навчання в ліцеї; 
 • уроки фізкультури винесено за межі розкладу; 
 • посвята в ліцеїсти першокурсників; 
 • екзамени на І курсі; 
 • навчальна (залежно від профілю навчання) та педагогічна практика для учнів І курсу (у виїзному таборі за напрямками: туризм, екологія, фольклор, історичне краєзнавство, лікарські рослини, орієнтування на місцевості, колективні ігри); 
 • з метою підготовки до ЗНО у післяурочний час проводяться консультації за рахунок невикористаного часу (5 хвилин за кожну академічну годину).