Наукові пошуки педагогів ліцею – у тренді досліджень Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук

06.05.2015 20:48

28-29 квітня 2015 року на базі Козівської гімназії імені Володимира Герети (Тернопільська обл.) відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості». Організатори конференції – Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Мета конференції: обговорення та обмін досвідом з проблем проектування розвитку обдарованої особистості, проведення психолого-педагогічного супроводу, розробки інноваційних наукових підходів, використання здоров’язберігаючих технологій, підготовки педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми.

Тематичні напрями:

  • соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу;
  • особливості підтримки обдарованості при взаємодії усіх учасників НВП (учні – вчителі – батьки);
  • розвиток соціальної компетентності учнів засобами психолого-педагогічного проектування;
  • психолого-педагогічні та технологічні умови проектування особистісно розвивальних програм для обдарованих учнів
  • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти
  • психологічні та педагогічні аспекти професійного самовизначення обдарованих старшокласників
  • здоров’язберігаючі технології розвитку обдарованої особистості в навчально-виховному процесі;
  • моніторинг освітнього процесу
  • роль позашкільної освіти у виявленні  та розвитку обдарованості.

У роботі конференції взяли участь педагоги ліцею Заяць О.В., Хлопик О.М., Григорович А.Г., Асєєва Г.В., Гаврилишин Т.Л. 

Директор ліцею, кандидат педагогічних наук, доцент Заяць О.В. з доповіддю «Наукове товариство як середовище розвитку інтелектуально обдарованої творчої особистості» виступила на пленарному засіданні конференції, яке відкрив голова оргкомітету конференції, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України Камишин В.В. У доповіді Ольга Василівна висвітлила особливості організації роботи наукового товариства старшокласників з метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, проаналізувала ефективність навчально-пошукової роботи в старшій школі на прикладі Наукового товариства Дрогобицького педагогічного ліцею. 

Після пленарного засідання конференція продовжила роботу у секціях:

Секція 1. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Секція 2. Компетентнісний підхід у формуванні обдарованої особистості.

Секція 3. Практичні механізми формування соціосередовища розвитку обдарованої дитини та моніторингу його ефективності.

Секція 4. Моніторинг освітнього процесу.

Секція 5. Роль позашкільної освіти у виявленні та розвитку обдарованості.

За результатами роботи конференції опубліковано збірник «Пректування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2015 року, м.Тернопіль – смт. Козова. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015 – 338 с., у якому опублікована стаття Григоровича А.Г., Заяць О.В., Гладкевич М.І. «Наукове товариство як середовище розвитку інтелектуально обдарованої творчої особистості».