Вимоги до оформлення та структури тез

26.02.2015 16:37
Вимоги до оформлення тез

Формат А4, орієнтація - книжкова.

Поля - всі по 2,5 см, міжрядковий інтервал - одинарний.

Перший рядок - назва роботи. Вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 14, жирні, всі великі.

Другий рядок - прізвище, ім'я, по батькові автора (НЕ ініціали - повністю). Вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 14, жирні, перші літери великі.

Третій рядок - текст "Науковий керівник:", після чого вказуються прізвище, ім'я, по батькові, посада наукового керівника (НЕ ініціали - повністю). Вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12, перші літери великі.

Через рядок - текст тез. Вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman, 12. Перший рядок абзацу - відступ 1,25 см. Міжрядковий інтервал - одинарний.

Об'єм тез - 1 сторінка формату А4.

Вимоги до структури тез

Тези повинні містити

  • назву;
  • актуальність задачі і можливість її практичного використання (поясніть, чим саме обумовлений вибір задачі, яка її наукова та практична значимість);
  • коротку постановку задачі (яка мета вашого дослідження);
  • опис методів розв’язання (поясніть, які методи дослідження, експериментальне обладнання та засоби обробки даних використані в роботі);
  • аналіз отриманих результатів, висновки (сформулюйте основні результати, отримані у ході виконання роботи, визначте їх цінність для науково-практичного використання, оцініть їх новизну, вкажіть, чому отримані результати кращі за ті, що вже є).
Ознайомитися зі зразком/шаблоном тез можна ознайомитися тут

Нагадуємо, що на нашому сайті раніше опубліковано рекомендації як правильно писати короткі наукові тези.